استخدام کنندگان به جویندگان کار وظیفه مراقبت دارند، قوانین قاضی فدرال


یک قاضی فدرال در پنسیلو،ا حکم داده است که استخدام کنندگان وظیفه مراقبت معقول به جویندگان کار برای ارائه دقیق اعتبار خود به کارفرمایان بالقوه هستند که به ادعایی اجازه می دهد تا علیه یک آژانس کارمندی که به دروغ ادعا می کند یکی از نامزدهایش مدرک دانشگاهی دارد، ادامه یابد.

در یک نظر 21 فوریهجرالد پاپرت، قاضی منطقه ای ایالات متحده از ناحیه شرقی پنسیلو،ا، درخواست شرکت Kelly Services را برای رد ادعاهای مطرح شده توسط شاکی دارشیتکومار پاتل به دلیل نقض قرارداد، تقلب و سهل انگاری، سهل انگاری، تا حدودی پذیرفت و بخشی از آن را رد کرد. تکیه


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/728635571/0/law/legal-news/