برنامه جدید قانون نوتردام به دانشجویان مختلف با کارفرمایان بزرگ قانون کمک می کند


با شروع ترم پاییز 2022، دانشکده حقوق نوتردام مجموعه جدیدی از رویدادها را به نام “شامل شما!” با هدف ایجاد فرصت‌های شبکه‌سازی برای دانشجویان حقوق از جوامعی که در حرفه حقوقی نمایندگی کمتری دارند.

این ترم با انواع رویدادهای اجتماعی مانند شام های کاری، پذیرایی های کوکتل و صبحانه برای ارتباط بین دانشجویان و کارفرمایان پر بود. هر رویداد توسط کارفرمای قانونی متفاوتی از جمله جانسون و جانسون، ،ون واکر، بریکر اند اک،، فِگر درینکر بیدل و ریث، دین‌مور و شوهل، وا، لاو، رید اسمیت، بنش، پولسینلی، لاک ،د و طناب‌ها و گری، حمایت مالی شد. سایرین طبق اعلام مدرسه


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/724999472/0/law/legal-news/