توده انتقادی با آماندا برونستاد از Law.com: قضات در مورد اصلاح حمایت های قانونی فناوری چه احساسی داشتند؟ دعوای خروج قطار اوهایو از ریل در مسیر رشد است


به Law.com Cl، Actions خوش آمدید: بحر، جرم، یک جلسه توجیهی هفتگی برای اقدام ک،ی و جرم وکلای جرم

این هفته: دیوان عالی آمریکا اولین مورد از دو مورد این هفته شنیده شد که مربوط به مسئولیت شرکت های فناوری بود، که بسیاری از آنها با اقدامات ک، حریم خصوصی مواجه شدند. نورفولک ج،ی در حال حاضر با 10 اقدام دسته جمعی در مورد ،وج از ریل در 3 فوریه در شرق فلسطین، اوهایو مواجه شده است. دریابید که چه ،ی فیس بوک والدین متا پلتفرم ها در یک اقدام ک، حریم خصوصی که شامل DMV کالیفرنیا بود استخدام شد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/728252486/0/law/legal-news/