جلوتر از منحنی: آیا تحریم ها و مطبوعات بد به اعتبار رتبه بندی اخبار ایالات متحده آسیب می زند؟


به Ahead of the Curve برگردید. من کریستین چارنوسکی، گزارشگر آموزش حقوقی Law.com هستم و میزبان شما برای نگاهی به نوآوری و تحولات قابل توجه در آموزش حقوقی این هفته خواهم بود.

این هفته، ما به رتبه‌بندی آموزشی US News & World Report بازگشته‌ایم و بررسی می‌کنیم که آیا رتبه‌بندی دانشکده‌های حقوق US News علی‌رغم تحریم‌های گسترده عمومی توسط ده‌ها مدرسه تأثیرگذار باقی می‌ماند یا خیر.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/740850023/0/law/legal-news/