دبرا تاد اولین قاضی زن دادگاه عالی PA شد


توسط کارکنان TCR |بعداً امروز، جمعه، 20 ژانویه، دبرا تاد رسماً به ،وان رئیس دادگاه عالی پنسیلو،ا، پائولا رید وارد منصوب خواهد شد. گزارش برای Trib Live. تاد که از زمان مرگ قاضی ارشد ما، بائر به‌،وان سرپرست موقت دادگاه خدمت کرده است، اولین قاضی زن در تاریخ 300 ساله دادگاه است.

تاد گفت: «من فکر می‌کنم دختران کوچک باید ببینند که ،ن در مکان‌های اقتدار قرار دارند و ،ن می‌توانند به رتبه‌های برتر حرفه خود برسند. قبیله. “با وجود اینکه 300 سال طول کشیده تا پنسیلو،ا یک قاضی زن داشته باشد – این بخش برای من برجسته است – من کاملاً مطمئن هستم که اولین نفر از بسیاری هستم.”


منبع: https://thecrimereport.org/2023/01/20/de،-todd-becomes-pa-supreme-courts-first-ever-female-chief-justice/