درک مخاطبان خود از طریق منابع ترافیک


این مقاله در ظاهر شد بازاریابی موسسه حقوقی، یک نشریه ALM/Law Journal Newsletters که در مورد جدیدترین و مؤثرترین استراتژی ها برای مدیران ارشد بازاریابی، شرکای مدیریتی، مدیران بازاریابی شرکت حقوقی، مدیران و مشاوران گزارش می دهد.

بازاریابی محتوای با کیفیت نیاز به تفکر و تحلیل زیادی دارد. با این حال، اغلب، شرکت‌های حقوقی فاقد منابع، زمان لازم را برای سرمایه‌گذاری در کارهای قانونی مورد نیاز برای ایجاد محتوایی که انواع مخاطبان مختلف را در قیف هدایت می‌کند تا آنها را به مشتریان بالقوه‌تر و در حالت ایده‌آل، مشتریان نهایی تبدیل کند، ندارند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/728431721/0/law/legal-news/