در پادکست LawNext: چهار بنیانگذار vLex و Fastcase در ادغام دو شرکت خود


بود اخبار مهم 4 آوریل زم، که شرکت های تحقیقاتی و فناوری قانونی Fastcase و vLex ادغام خود را اعلام ،د و یک نهاد واحد ایجاد ،د که به گفته آنها اکنون دارای بزرگترین پایگاه مش، وکلا و شرکت های حقوقی و یک کتابخانه تحقیقاتی حقوقی با بیش از 1 میلیارد سند از بیش از 100 کشور جهان است.

این معامله ای است که می تواند چشم انداز فناوری حقوقی را در سطح جه، تغییر دهد و به طور بالقوه حتی دو قطبی تحقیقات حقوقی قدیمی Westlaw و LexisNexis را تهدید کند. بنابراین برای شرکت ها چه م،ایی دارد؟ برای مشتریان آنها چه م،ایی دارد؟ و به طور کلی برای بازار قانونی چه م،ایی دارد؟

برای بررسی این سوالات و موارد دیگر، باب آمبروگی میزبان LawNext با چهار بنیانگذار این دو شرکت همراه می شود:

  • لوئیس فاوس، بنیانگذار و مدیر عامل vLex و اکنون مدیر عامل جه، این نهاد ،یبی، معروف به گروه vLex.
  • فرشته فاوس، بنیانگذار و مدیر ارشد فناوری vLex.
  • اد والترز، بنیانگذار و مدیر عامل سابق Fastcase و اکنون مدیر ارشد استراتژی vLex.
  • فیل روزنتال، بنیانگذار و رئیس سابق Fastcase و اکنون مدیر ارشد رشد vLex.

از حامیان مالی خود تشکر می کنیم

این ،مت از LawNext سخاوتمندانه توسط حامیان مالی ما ممکن شده است. ما از حمایت آنها قدرد، می کنیم و امیدواریم آنها را بررسی کنید.

اگر از گوش دادن به LawNext لذت می برید، لطفاً هرجا که به پاد،ت گوش می دهید، نظر خود را برای ما ارسال کنید.


منبع: https://www.lawnext.com/2023/04/on-lawnext-podcast-the-four-founders-of-vlex-and-fastcase-on-the-merger-of-their-two-companies.html