دموکرات های مجلس میشیگان صندوق ایمنی عمومی را برای مبارزه با جنایت پیشنهاد کردند


دموکرات های مجلس نمایندگان میشیگان قانونی را برای ایجاد یک صندوق ایمنی عمومی و پیشگیری از خشونت با هدف رسیدگی به افزایش جرم و جنایت در شهرهای بزرگتر، بث لبلانک، معرفی کرده اند. گزارش برای دیترویت نیوز. این صندوق، بر اساس داده‌های جرم، منابعی را به مناطق با جرم بالا با سقف 25 درصد برای هر جامعه اختصاص می‌دهد.

بخشی از درآمد مالیات بر فروش به صندوق هدایت می شود که می تواند کمک های مالی را نیز بپذیرد. پول جمع آوری شده از طرح های ایمنی عمومی، از جمله مداخله خشونت در جامعه و آموزش بهداشت رو، برای افسران حمایت می کند. این پیشنهاد مست،م آن است که وجوه برای جایگزینی منابع موجود استفاده نشود، مگر اینکه جوامع با کاهش درآمد عمومی مواجه شوند.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/05/24/michigan-،use-democrats-propose-public-safety-fund-to-combat-crime/