رنگ تغییر، درخواست ها را با درخواست هایی پس از مرگ تایر نیکولز آغاز می کند


سازمان حمایت از عدالت نژادی رنگ تغییر جدید صادر کرده است دادخواست این سازمان قصد دارد پس از مرگ تایر نیکو، و ویدئوهای منتشر شده امشب از حادثه ای که منجر به مرگ وی شد، به شهر ممفیس ارائه کند. افسران درگیر ا،اج شده و به قتل متهم شده اند.

این طومار پیشنهاد می کند خواسته های زیر: و پایان دادن به توقف های بهانه ای، حذف “عملیات جنایات خیاب، برای بازگرداندن صلح در محله های ما” (اسکورپیون)، بودجه یک واحد واکنش غیرنظامی و حذف واحد جرایم سازمان یافته MPD.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/01/27/color-of-change-s،s-pe،ions-with-demands-following-death-of-tyre-nic،ls/