سارا آلپرت لاوسون از زاکرمن اسپیدر می‌گوید: چگونه شریک شدم: «انتقاد را رد نکنید»


از برخی جهات، شریک‌سازی مانند صعود به قله اورست است: این یک سفر صعودی است که چالش‌های منحصربه‌فردی را برای هر فرد ایجاد می‌کند.

       


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/721172830/0/law/legal-news/