سازمان غیرانتفاعی از مقامات نبراسکا می خواهد که بازپروری زندانیان شلوغ را در نظر بگیرند


مت چیبه، «عدالت در عمل» غیرانتفاعی نبراسکا برای افزایش یک میلیون دلاری بودجه زندان لن،تر برای برنامه‌های توانبخشی و انحراف به جای قراردادهای شبانه‌روزی فشار می‌آورد. گزارش ها برای ABC سیستم زندان نبراسکا یکی از پرجمعیت‌ترین زندان‌های ایالات متحده است و قراردادهای شبانه‌روزی باعث می‌شود که زند،ان به زندان‌هایی با ظرفیت بیشتری منتقل شوند. عدالت در عمل استدلال می کند که زند،ان شبانه روزی آنها را حتی از سیستم های حمایتی حیاتی و فرصت های توانبخشی دورتر می کند.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/07/20/non-profit-urges-ne،ska-officials-to-consider-rehabilitation-for-crowded-inmates/