شورای ABA برای دومین بار رای می دهد که به دانشکده های حقوق اجازه می دهد تا آزمون اختیاری شوند


این به هیئت قرعه کشی بخش آموزش حقوقی انجمن وکلای آمریکا و پذیرش در وکلا بازگشت و بار دیگر به اختیاری شدن آزمون دانشکده حقوق رأی داد.

شورا در جلسه روز جمعه خود در فونی، با رای تقریباً متفق القول – با یک مخالف – رای داد تا استانداردهای 501 و 503 را به مجلس نمایندگان ABA بازگرداند که در ماه آگوست در دنور تشکیل جلسه خواهند داد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/727673111/0/law/legal-news/