طراحی مسجد طراحی مسجد مدرن معماری مسجد طراحی داخلی مسجد | elitarchgroup

طراحی مسجد طراحی مسجد مدرن معماری مسجد طراحی داخلی مسجد | elitarchgroup

مناره قدیمی ترین بخشِ موجود مجموعه است که در نیمه ی نخست قرن پنجم و همزمان با اوج مناره سازی در ایران ساخته شده است. ایوان رفیع صحن که از نظر نسبت ارتفاع به طول صحن، از ویژگی های استثنائی این بنا است نیز در قرن نهم و دوره ی شاهرخِ تیموری ساخته شده است. در دوره ی صفوی مرمت هایی در مجموعه انجام شده و در دوره ی قاجار بخش هایی شامل الحاقات بام و وضوخانه به بنا افزوده شده است.

  • هر گونه باز نشر محتوا و اطلاعات نمایه شده در بانک های تحت اختیار این مرکز تنها به منظور استفاده علمی و غیر تجاری با ایجاد پیوند به تارگاه SID و ذکر منبع مجاز است.
  • تیم معماران برای تزئینات دیوار های داخلی این مسجد از الگو های چلیپایی و سنتی استفاده نموده اند.
  • مسجد امیر شکیب ارسلان بازسازی یک عبادتگاه قدیمی بوده که شامل 100 متر فضا می باشد.
  • اما نمازگزاران زن از سمت چپ حیاط و زیر منار اصلی وارد می شوند که به طبقه اول و دوم منتهی شده و از کنار گالری مسجد عبور می کند.
  • بنابراین برای اینکه ما به حوزه معنویت برسیم، نباید از مصالح گران قیمت استفاده کنیم.
  • مهم ترین مسئله در مورد جا کفشی موقعیت و شکل استقرار آن در مسیر رفت و برگشت نمازگزاران است ، به نحوی که در حفظ بهداشت و طهارت شبستان ، به خصوص هنگام خروج نمازگزاران ازدحام ایجاد نشود .

هدف پژوهش هدف پژوهش بررسی ریشه های روش روایتی در خلق اثر و فرایند شکل گیری مسجد جامع فهرج است. روش پژوهش پژوهش پیش رو پژوهشی کیفی بوده و در گردآوری داده های آن از روش کتابخانه ای استفاده شده است. پس از مرور منابع مکتوب، بر مبنای نظریه بینامتنیت دست به تحلیل اثر به مثابه متن زده و تلاش شده است روش طراحی معماری مورد تحلیل قرار گیرد. نتیجه گیری به نظر می رسد طراحی مسجد جامع فهرج با به کارگیری روش طراحی روایتی و مبتنی بر روایتی از مسجدالنبی طراحی شده و به دست طراح رسیده است و در واقع مسجدالنبی منبع قیاس در طراحی مسجد جامع فهرج بوده است. یکی از فضا های سنتی مهم در این مسجد حیاط می باشد که مرز میان کاربری های شبستان (فضای اقامتی کارکنان مسجد) و کتابخانه (فضای عمومی) را تفکیک کرده است. حیاط فضایی می باشد که موجب پیوند فضای بیرونی و داخلی شده و میان شبستان، کتابخانه و فضای نماز گذار نقش هسته ارتباطی کاربری را ایفا می کند.

زمان ثبت نام خودرو بدون قرعه کشی

دیوار ها به عنوان یک المان سنتی قدرتمند، یکی از عناصر اصلی زبان معماری هستند. همان گونه که دیوار ها به یک دیگر متصل شده اند، مرز های میان فضا های خارجی و داخلی را نیز به شکل محو ایجاد می نمایند. نور کدر از دیوار های شیشه ایی فضای داخل را به بیرون، و بر عکس برجسته کرده است. نگاه معماری مدرن همراه با معماران آکادمیک نسل جدید بر روی طراحی بناهای جدید، از جمله این مساجد، تأثیرهای طراحی آسانسور فراوانی داشته است. به عنوان مثال میتوان اشاره کرد به مسجد دانشگاه تهران در ایران که اگر چه واجد شاخصهایی مانند گنبد و مناره است به نحوی که کالبد و کاربری آن نشان میدهد یک مسجد است؛ اما در عمل تفاوتهای زیادی با مساجدی سنتی در فرم و فضا دارد. در دوران معاصر، نگاه معماری مدرن و در امتداد آن معماران آکادمیک نسل جدید بر روی طراحی بناهای جدید، از جمله مساجد، تأثیرهای فراوانی داشته است.

طراحی باغ مدرسه ایرانی با رویکرد روانشناسی رفتاری

همانطور که در مقدمه ذکر شد ، مهندسان مسلمان باید به طراحی و اجرای مسجد آشنا باشند و از عهده آن بر آیند . هندسه به کار برده شده در همکف شبستان و مقاطع و عناصر فضایی . برای نمازگزاران باید از طریق تشکیل صفوف جماعت با امام ، احساس حضور در جماعت وجود داشته باشد . لذا شکل شبستان نباید به گونه ای باشد که بعضی از نمازگزاران از مجموعه پرت و جدا افتند و یا در سایه ستون های قطور یا پشت دیواره های حایل و موانعی از آن دست قرار گیرند . این امر در مواقعی که ناچار از طرح نیم طبقه و یا طبقات هستیم حساسیت بیشتری می یابد .لذا تعبیه جان پناه های مشبک در جهت ایجاد احساس حضور در فضای واحد جماعت توصیه می شود . در این مقاله به بررسی اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه خواهیم پرداخت.