عدم اعمال قانون ارث ایران در دادگاه مریلند


از جانب در ملک احمد، در 23 مارس توسط دادگاه استیناف می، مریلند، با نظر قاضی دان فریدمن، و قاضی داگ، نظریان و ترنس زیک، تصمیم گرفت:

مرحوم مهدی احمد در سال 1923 در ایران به دنیا آمد. مهدی در سال 1361 پس از احضار به دادگاه انقلاب اسلامی ایران را ، کرد و به ،یه رفت. مدت کوتاهی پس از آن، مهدی به آمریکا مهاجرت کرد و در مریلند ،ن شد. مهدی در سال 1996 تابعیت ایالات متحده را دریافت کرد. مهدی در 30 نوامبر 2018 درگذشت.

وصیت نامه مهدی پسر ارشد مهدی، م.ابراهام احمد، را از ارث برد، که سعی کرد به دلایل مختلف آن را به چالش بکشد، تا حدی با این نظریه که «طبق قو،ن ایران، او بخش ثابتی از اموال مهدی را به ارث برد که به طور خودکار در بدو تولد او به او واگذار شد و برای همه اعمال می‌شود. دارایی‌هایی که می‌توان آن‌ها را در دارایی‌هایی جستجو کرد که مهدی در زمان تولد ابراهیم در ایران مالک آن بود». دادگاه به دلایل مختلف، از جمله این، گفت: خیر.

در نهایت، یادآور می‌شویم که، حتی اگر دکترین کامیتی {به رسمیت شناختن اینکه یک ملت ممکن است تصمیم بگیرد به اعمال اجرایی، مقننه یا قضایی کشور دیگر اعطا کند} در اینجا قابل اجرا بود، محدودیت‌های کاملاً مشخصی برای کاربرد آن وجود دارد. سیاست‌های عمومی انجمن با کنش خارجی لطمه خورده است» به دنبال اعمال…. به ،وان یک مفهوم کلی، سنت قانون مدنی ایران مبنی بر وارث اولیای اجباری با تصویب مقررات قانونی مریلند که به هر فرد دارای صلاحیت 18 ساله یا بالاتر اجازه می‌دهد اراده کند که دارایی خود را به نحوی که صلاح می‌داند تصاحب کند، در تعارض است.

علاوه بر این، قو،ن ارث اولیه اسلامی که ابراهیم به دنبال اجرای آن است، شامل مقرراتی است که هم بر اساس دین و هم بر اساس ،ت تبعیض قائل می شود. {دیدن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران [1928]، هنر 881b ((کافر) از او ارث نمی برد [Muslims] و اگر در میان وارثان کافر متوفی کافر باشند، وارثان کافر ارث نمی‌برند هر چند از نظر طبقه و درجه مقدم بر مسلمان باشند. پسران و چند دختر[,] هر پسر دو برابر هر دختر می گیرد.”).} نادیده گرفتن انتخاب مهدی که در وصیت نامه او به نفع اعمال قانون اولیه ایران در املاک مهدی بیان شده است، برخلاف سیاست عمومی مریلند خواهد بود. {موضع ابراهیم ط،ه آمیزی دارد. انقلاب آمریکا یک مردسالاری موروثی را به نفع جمهوری خواهی سرنگون کرد.اگرچه مورخان درباره تأثیر انقلاب آمریکا بر قو،ن ارث ایالتی بحث می کنند، غیرعادی خواهد بود اگر تدوین کنندگان ماده 24 اعلامیه حقوق مریلند [the Maryland due process clause] در نظر گرفته شده است که از آن برای تحمیل اصالت فئودالی به املاک مهدی استفاده شود. در عوض، ما می‌د،م که مریلندی‌ها آزادند و می‌مانند تا تصمیم بگیرند که پس از مرگ با املاک خود چه کنند، بدون اینکه ،ت یا مذهب این انتخاب‌ها را محدود کنند.}

به Todd P. Forster (Futrovsky, Forster & Scherr, Chartered) که نماینده املاک بود، تبریک می‌گوییم.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/05/03/no-application-of-iranian-inheritance-law-in-maryland-court/