فرماندار نیویورک 51 میلیون دلار برای کمک به ایمن سازی سازمان های مورد هدف جنایات نفرت اختصاص داد


کتی هوچول، فرماندار نیویورک اعلام کرد بیش از 51 میلیون دلار کمک مالی با هدف افزایش ایمنی و امنیت در سازمان‌های غیرانتفاعی که با جنایات ناشی از نفرت در ایالت مواجه هستند. فرماندار همچنین قانونی را برای تقویت گزارش جنایات ناشی از نفرت در پردیس‌های کالج امضا کرد. این اعلامیه در موزه میراث یهودی در شهر نیویورک اعلام شد. در سال 2022، 20 درصد افزایش در جرایم ناشی از نفرت گزارش شده بود که 947 مورد توسط مجریان قانون ثبت شد.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/07/12/new-york-governor-allocates-51-million-to-help-secure-orgs-targeted-by-hate-crimes/