فریب سقوط کریپتو را نخورید: بلاک چین هنوز برای وکلا مهم است


مایکل کاسدان، با ویگین و دانا.  ع، محترمانه مایکل کاسدان، با ویگین و دانا. ع، محترمانه

قبل از اینکه هفته آینده با مجموعه‌ای از اپیزودهای کاملاً جدید Legal Speak به سرعت بالا برویم، از این فرصت استفاده می‌کنیم و موضوعی را که اخیراً در اخبار زیاد بوده است، استفاده می‌کنیم، اگرچه دقیقاً از آنچه شما می‌گویید لذت نبرده است. تبلیغات خوب: درست است، ما در مورد فناوری بلاک چین صحبت می کنیم.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/723656934/0/law/legal-news/