فهرست کلمات لاتین بر اساس دوره Duolingo


برای ،، از شما که ممکن است علاقه مند به انجام دوره بسیار خاص لاتین Duolingo باشند، من یک پست ارسال کرده ام لیست کلمات در Memrise.

پست فهرست کلمات لاتین بر اساس دوره Duolingo اولین بار در Reason.com ظاهر شد.


منبع: https://reason.com/volokh/2022/11/26/latin-word-list-based-on-duolingo-course/