قاضی آریزونا: مصرف حشیش در بارداری قانونی است، مادر از ثبت سوء استفاده از کودکان حذف شد


توسط کارکنان TCR |زنی که در دوران بارداری خود از حشیش برای درمان تهوع صبحگاهی استفاده می‌کرد، در سال 2019 پس از مثبت شدن آزمایش حشیش فرزندش، در فهرست محرمانه آریزونا برای سوء استفاده از کودکان قرار گرفت.

سال گذشته، هیئتی متشکل از سه قاضی در دادگاه استیناف آریزونا به اتفاق آرا تشخیص دادند که استفاده از مادر قانونی بوده و بی‌توجهی به کودک نیست. اکنون، پس از حکم پنج‌شنبه‌ای از سوی دادگاه عالی ایالت، سرانجام او از ثبت احوال، مری جو پیتزل، حذف شد. گزارش برای جمهوری آریزونا.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/01/13/arizona-judge-pregnant-cannabis-use-lawful-mother-removed-from-child-abuse-registry/