قاضی فدرال به دنبال تصمیم گیری برای راهنمایی در بند انتخاب انجمن است


یک قاضی از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه مریلند هفته گذشته درخواست یک شرکت توسعه جه، فلوریدا را برای انتقال محل برگزاری از مریلند به دادگاه فدرال ایندیانا به دلیل منافع در کارایی قضایی و منافع عمومی رد کرد.

در این دعوای مدنی، FedEx Trader Networks Transport & Brokerage، یک شرکت حمل‌ونقل مش، غیرکشتی و حمل‌ونقل اقیانوس، ادعا کرد که Airboss ش،ت خورده و از پرداخت هزینه حمل، بازداشت، خسارت و سایر هزینه‌های مربوط به حمل و نگهداری کانتینرهای نیتریل خود خودداری کرده است. دستکش ،تیکی همچنین ادعا شده است که ،ت ایالات متحده دستور توقف 202 کانتینر دستکش ،تیکی Airboss را از بندر صادر کرده است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/737584847/0/law/legal-news/