قاضی فدرال پرونده 3.6 میلیون دلاری استثمار مالی سالمندان علیه بانک ها را رد کرد


از آنجایی که تهدیدات سایبری همچنان در حال تکامل هستند، دادگاه ها همچنان تمایلی به مقصر دانستن بانک ها برای عدم مداخله زم، که برخی از آسیب پذیرترین مشتریان قرب، فیشینگ و بهره برداری مالی می شوند، ندارند.

افراد مسن یک گروه کلیدی هستند که توسط برخی از این کلاهبرداران مالی مورد هدف قرار می گیرند. در حالی که تعداد افراد مسن هدف از سال 2021 نسبت به سال 2022 اندکی کاهش یافته است، میزان پولی که در مجموع از دست رفته تقریبا دو برابر شده است، به ترتیب از 1.7 میلیارد دلار به 3.1 میلیارد دلار رسیده است. دفتر تحقیقات فدرالجدیدترین گزارش


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/742563755/0/law/legal-news/