قانون UChicago می گوید که در تحریم رتبه بندی اخبار ایالات متحده از دیگران پیروی نخواهد کرد


یازده دانشکده حقوق دیگر تصمیم گرفته‌اند که شرکت در رتبه‌بندی آموزشی US News & World Report را متوقف کنند، اما دانشکده حقوق شیکاگو که رتبه سوم رتبه‌بندی شده است، اعلام کرده است که قصد ندارد از این روش پیروی کند.

توماس جی. مای،، رئیس و استاد حقوق و اقتصاد کلیفتون آر. موسر، پستی را ارسال ،د. اطلاع رس، به دانش آموزان چهارشنبه گفت که “[a]پس از گفتگو با رهبران دانشگاه و با برخی از اعضای هیئت علمی، تیم اداری و جامعه فارغ التحصیلان، تصمیم گرفتم که به ارائه اطلاعات به US News ادامه دهیم.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/720211382/0/law/legal-news/