قضات در تلاش هستند تا تاریخ های محاکمه بیشتری را برای رفع مشکلات معوقه دادگاه محدود کنند


هر هفته، خبرنامه بارومتر Law.com، توسط اتاق خبر جه، ALM و هفته حقوقی، روندها، اختلالات، و تغییراتی را که خبرنگاران و سردبیران ما از طریق پوشش هر ضرب و منطقه در سراسر اتاق خبر جه، ALM پیگیری می کنند را برای شما به ارمغان می آورد. پوشش موضوعی ،د نه تنها به شما کمک می‌کند تا در تغییر چشم‌انداز قانونی پیمایش کنید، بلکه شما را آماده می‌کند تا درباره این تغییرات با هزاران نفر از رهبران حقوقی در Legalweek 2023 که از 20 تا 23 مارس 2023 در شهر نیویورک برگزار می‌شود، بحث کنید. ثبت نام اکنون باز است. امروز بلیط خود را ایمن کنید.

شیفت: قضات در تلاش هستند تا تاریخ های محاکمه بیشتری را برای رفع مشکلات معوقه دادگاه محدود کنند


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/727571246/0/law/legal-news/