لایحه ای برای محدود کردن استفاده از محدودیت های چهار نقطه ای در زندان های کلرادو به تصویب سنای ایالت رسید


قانونگذار ایالت ک،ادو لایحه 1013 مجلس نمایندگان را تصویب کرد که به دنبال محدود ، استفاده از محدودیت های چهار ماده ای برای زند،ان در زندان های ایالتی، هانا متزگر است. گزارش ها برای سیاست ک،ادو این محدودیت‌ها برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود یا دیگران توسط زند،ان در نظر گرفته شده است، اما مشخص شده است که بیش از حد مورد استفاده قرار می‌گیرند و بیش از آنکه جلوی آن را بگیرند باعث آسیب می‌شوند. این لایحه در صورت امضای قانون، استفاده از چنین محدودیت‌هایی را تا اول جولای 2027 ممنوع می‌کند، مگر اینکه فوراً ضروری باشد و همه گزینه‌های دیگر تمام شده باشند. این لایحه همچنین محدودیت‌های زم، را برای مدت زم، که می‌توان در بازداشتگاه‌ها نگه داشت، تعیین می‌کند، محدودیت‌ها را م،م می‌کند که به جای ف،ی، پارچه‌ای باشند، و افراد مهارشده را م،م می‌کند که به طور مکرر معاینه شوند، و استفاده از محدودیت‌ها در زندان‌ها را با شیوه‌های مورد استفاده در زندان‌ها هماهنگ می‌کند. بیمارستان های ،تی در حالی که این لایحه مورد حمایت دو حزب قرار گرفت، تنها جمهوری خواهان با این استدلال که قانونگذار نباید در عملیات و، اصلاحات دخالت کند، به آن رای منفی دادند.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/05/04/a-bill-limiting-the-use-of-four-point-restraints-in-colorado-prisons-p،es-state-senate/