ما برگشتیم! پس از دو هفته دوری، پانل هفته Legaltech امروز در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرقی بازمی‌گردد. به صورت زنده به ما بپیوندید


به لطف روز شکرگزاری، پانل منظم جمعه هفته Legaltech به مدت دو هفته تشکیل نشده است. اما ما امروز در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرقی بازگشته ایم تا در مورد آ،ین پیشرفت ها در زمینه فناوری حقوقی و نوآوری حقوقی بحث کنیم و صحبت های زیادی در مورد آن وجود دارد.

آحضور رایگان است، اما اگر قبلاً این کار را نکرده اید، باید ثبت نام کنید. که می تو،د در اینجا انجام دهید. یکبار ثبت نام کنید و در تمام جلسات بعدی ثبت نام کنید.

،یب ما هفته به هفته تغییر می کند، اما پنل های معمولی ما عبارتند از:

امیدواریم که شما به ما بپیوندید.


منبع: https://www.lawnext.com/2022/12/were-back-after-two-weeks-away-the-legaltech-week-panel-returns-today-at-3-p-m-et-join-us-live.html