مدیر می‌گوید که سیستم زندان نوادا به دلیل جای خالی کارکنان تحت فشار قرار گرفته است


به گفته جیمز دزورندا، مدیر بخش اصلاحات نوادا، سیستم زندان نوادا با کمبود شدید نیروی انس، مواجه است که هم نگهبانان و هم زند،ان را به خطر می اندازد. در یک جلسه استماع اخیر، ژورندا توضیح داد که تعداد کم کارکنان کانون اصلی سیستم زندان در حال حاضر است، که با نرخ خالی 23 درصدی در نوادای ج،ی و نزدیک به 60 درصدی در برخی از مراکز نوادای شمالی، نائوکا فورمن مواجه است. گزارش برای The Nevada Independent.

این سیستم همچنین با افزایش جمعیت زند،ان و مق، با زیرساخت های پیری دست و پنجه نرم می کند. دزورندا گفت این در حالی است که انتظار می‌رود جمعیت زندان‌های نوادا پس از کاهش 30 درصدی در طول همه‌گیری، دوباره رشد کند.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/02/17/director-says-nevada-prison-system-strained-by-s،ing-vacancies/