“نمیخواهم وقتم را تلف کنم.” قاضی در مورد دفاع از اعتیاد به رسانه های اجتماعی نظر می دهد.


یک قاضی کالیفرنیا در ده‌ها شکایت اعتیاد علیه اپلیکیشن‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و تیک تاک گفت که تمایل دارد قبل از رسیدگی به پرونده اصلی دفاع برای ا،اج، منتظر حکم دادگاه عالی ایالات متحده باشد.

ایوان گونزالس راجرز، قاضی منطقه ای ایالات متحده، در جلسه روز چهارشنبه در اوکلند، وکلای م،ع را عقب نشینی کرد.

پرونده: ایوان گونزالس راجرز در حال تعدیل در رویدادی که توسط انجمن وکلای فدرال برگزار شد.  (اعتبار: Jason Doiy/ALM) ایوان گونزالس راجرز، قاضی منطقه ای ایالات متحده. (اعتبار: Jason Doiy/ALM)


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/722094064/0/law/legal-news/