«پاسخ شاکی به شکایت یا اقدام مناسب [Must] به زبان انگلیسی نوشته شود”


از نظر قاضی پل مالونی روز جمعه در آکادمی القاسمی علیه ابو حلتم (WD Mich.):

شاکی یک موسسه آموزشی است که به جامعه ، مسلمان در اسرائیل خدمت می کند. متهم ،ن اوکموس، میشیگان است. در این شکایت، شاکی مدعی است که متهم در رسانه‌های اجتماعی مختلف به شاکی تهمت و افترا زده است.

شاکی در حال حاضر توسط یک وکیل ارائه نشده است، او “طرفدار است.” این دادگاه باید اظهارات و سایر پرونده‌های طرفین طرفدار را آزادانه تفسیر کند. دیوان عالی ایالات متحده هشدار داده است که این قاعده، طرف دعوی را از تعهد به پیروی از قواعد رویه ای دادگاه سلب نمی کند….

شاکی از دادگاه می‌خواهد: «حداقل من به پروانه یدک‌کش نیاز دارم تا تمام ،اوین بازگردانده شده به این پرونده را چاپ کنم. سرباز رسانه های اجتماعی بیش از 175 هزار صفحه است…” “حرکت” شاکی بیش از 380 صفحه است. بیشتر صفحات چاپ شده از وب سایت های مختلف است. و بیشتر صفحات به زبان ،ی هستند. تقریباً 30 صفحه به زبان ،یسی دست نویس هستند. دادگاه استنباط می کند. که ،یسی زبان اول متهم نیست….

دادگاه کمک های مالی درخواست تمدید مهلت متهم (ECF شماره 7). م،ع باید پاسخ خود را به شکایت (یک درخواست پاسخگو) یا یک درخواست من، را حدا،ر تا 18 مه 2023 ارسال کند. دادگاه از متهم می خواهد که قو،ن فدرال آیین دادرسی مدنی و قو،ن محلی آیین دادرسی مدنی برای ناحیه غربی میشیگان را بررسی کند. که از طریق وب سایت این دادگاه قابل دسترسی است. به طور کلی، یک متهم برای پاسخ به شکایت نیازی به ارائه هیچ مدرک بیرونی (مانند مطالب چاپی از رسانه های اجتماعی) ندارد. دادگاه همچنین متهم را به قانون محلی آیین دادرسی مدنی 7.1(b) هدایت می کند که آثار و ضمیمه ها را به یک طرح به 200 صفحه برای هر طرف محدود می کند.

در اعمال اختیاری، دادگاه پاسخ شاکی به شکایت یا درخواست من، را به زبان ،یسی می‌طلبد. دادگاه از هیچ قانون یا قاعده‌ای که مست،م نوشتن دادخواست‌ها و درخواست‌ها به زبان ،یسی باشد بی‌اطلاع است. دادگاه نمی تواند ،ی بخواند. اظهارات متهم نشان می دهد که او می تواند ،یسی را بفهمد و توانایی محدودی برای برقراری ارتباط به زبان ،یسی دارد.

متهم 94 صفحه دیگر برای درخواست رد خود ارائه کرد. باز هم ا،ر صفحات به زبان ،ی نوشته شده اند و بیشتر صفحات چاپی یا کپی اسناد هستند. حدود چهار صفحه از آن به زبان ،یسی دست نویس است. متهم از دادگاه می‌خواهد که پرونده را رد کند «به دلیل اینکه من الوت شاهد بر روی میزها هستم و طرف مقابل از پایین برای حمله به ساقه دیگر استفاده می‌کند. از بینوایان بسم الله و ناله کن هی جنایت کن، با متخصص این کار را انجام می دهند تا رفاقت را بپوشانند و دارای الویت شهادت باشند». دادگاه از محتوای هیچ یک از صفحات به زبان ،ی اطلاعی ندارد.

دادگاه بدون تعصب ا،اج می کند درخواست رد ابطال متهم از آنجایی که دادگاه ،ی نمی خواند، دادگاه نمی تواند محتوای ا،ر مطالب ارسالی متهم را تشخیص دهد. متهم می تواند درخواست رد خود را به زبان ،یسی مجدداً ارائه کند….

بیشتر در مورد پرونده، که در ماه مارس در مورد آن نوشتم:

شاکی یک موسسه دانشگاهی واقع در اسرائیل است. ،ت اسرائیل مجوزی برای آکادمی صادر کرده است. آکادمی خدمات آموزشی و مذهبی را به جامعه ، مسلمان در اسرائیل ارائه می دهد.

شاکی از متهم شکایت می کند [w، is in Michigan] از حساب فیس بوک خود و سایر پلتفرم های رسانه های اجتماعی برای بیان اظهارات نادرست، افتراآمیز و تهمت آمیز درباره آکادمی و افراد مرتبط با آن استفاده می کند. شاکی ادعا می کند که متهم از کلمات ستیزه جویانه استفاده می کند و علیه اعضای هیئت مدیره شاکی، کارکنان و خانواده های آنها به خشونت دامن می زند.

متهم، شاکی و افراد مرتبط با شاکی را به عوامل و نیابت های اسرائیل متهم می کند. شاکی عامل یا نیابتی ،ت اسرائیل را رد می کند. شاکی ادعا می کند که گروه های افراطی اغلب اعضای جامعه ، مسلمان در اسرائیل را که به ،وان عوامل ،ت اسرائیل یا همکاری نزدیک با آن دیده می شوند، هدف قرار داده و تهدید می کنند.

شاکی ادعا می کند که متهم به افراد مرتبط با آکادمی به ،وان خوک اشاره می کند و از تصاویر خوک برای توهین به آن افراد استفاده می کند. شاکی مدعی است که بسیاری از مسلمانان خوک ها را حیو، پست و پلید می دانند و مقایسه شدن با خوک برابر است با متهم شدن به کافر یا بت پرستی. شاکی اظهارنامه ای از یکی از اعضای هیئت مدیره تسلیم کرد که در آن اعضای هیئت مدیره اعلام ،د که “[a]تمام ادعاها و انتشاراتی که توسط متهمان علیه ما انجام می شود کذب است.

دیوان عالی ایالات متحده ما هشدار می دهد که دستورات منع موقت، راه حل های فوق العاده و شدیدی هستند که ممکن است فقط تحت “محدودیت های سختگیرانه” صادر شوند و در دسترس بودن محدود آنها “منع، کننده این واقعیت است که کل رویه قضایی ما در تضاد با مفهوم اقدام دادگاه قبل از اخطار معقول است و فرصتی برای شنیده شدن به هر دو طرف اختلاف داده شده است.” … زیر [Federal Rule of Civil Procedure] 65، دادگاه می تواند بدون اطلاع طرف مقابل، قرار منع موقت را صادر کند، فقط در صورت احراز دو شرط. اولاً، طرف متحرک باید حقایق خاصی را از طریق استشهاد یا یک شکایت تأیید شده نشان دهد که نشان می‌دهد قبل از اینکه طرف مخالف در مخالفت با درخواست استماع شود، صدمات فوری و جبران‌ناپذیری به طرف متحرک وارد می‌شود. ث،اً، وکیل طرف متحرک باید هر گونه ت، را که برای اعلان اخطار انجام شده و دلایل عدم نیاز به اخطار را به صورت کتبی تأیید کند. علاوه بر این، دادگاه باید هر یک از چهار عامل را در نظر بگیرد: (1) اینکه آیا طرف متحرک احتمال زیادی برای موفقیت در ماهیت دارد یا خیر. (2) آیا طرف متحرک بدون دستور متحمل صدمات جبران ناپذیری خواهد شد؟ (3) آیا این دستور به دیگران آسیب جدی وارد می کند یا خیر. و (4) آیا با این دستور منافع عمومی تامین خواهد شد.

شاکی شرایط مندرج در ماده 65 (ب) را برای قرار منع موقت رعایت نکرده است. اظهارنامه ارائه شده همراه با شکایت، صدمات جبران ناپذیری را که قبل از استماع طرف مقابل در مخالفت رخ می دهد، مشخص نمی کند. این اعلامیه تنها صحت اظهارات متهم را رد می کند. و، وکیل هیچ گونه ت، برای اطلاع دادن به متهم در مورد این موضوع را به صورت کتبی تأیید نکرده و یا دلایلی را ارائه نکرده است که چرا نباید اخطار لازم باشد.


منبع: https://reason.com/volokh/2023/04/22/plaintiffs-answer-to-the-complaint-or-the-appropriate-motion-must-be-written-in-english/