پیش از منحنی: چگونه دانشکده های حقوق در تلاش برای مقابله با «نابرابری های اجتماعی چند وجهی» هستند


به Ahead of the Curve برگردید. من کریستین چارنوسکی، گزارشگر آموزش حقوقی Law.com هستم و میزبان شما برای نگاهی به نوآوری و تحولات قابل توجه در آموزش حقوقی این هفته خواهم بود.

این هفته، ما در حال بررسی این موضوع هستیم که چگونه دانشکده‌های حقوق – و در برخی موارد، شرکت‌های حقوقی – به دنبال رفع موانع اجتماعی هستند که برخی از دانشجویان قبل، در حین و بلافاصله بعد از دانشکده حقوق با آن‌ها مواجه هستند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/739612943/0/law/legal-news/