رئیس سابق حقوق معبد سرپرست موقت دانشگاه شد


JoAnne A. Epps، رئیس سابق قانون معبد، روز سه شنبه به ،وان رئیس دانشگاه تمپل منصوب و معرفی شد.

اپس جانشین جیسون وینگارد می شود که از 1 ژوئیه 2021 تا 28 مارس 2023 به ،وان رئیس دانشگاه تمپل خدمت می کرد، زم، که به طور ناگه، در پی یک مشاجره استعفا داد. اعتصاب هفت هفته ای توسط کارگران دانشجوی فارغ التحصیل که در اوا، ژانویه آغاز شد، تیراندازی مرگ یک افسر پلیس معبد در فوریه – اولین باری که یک افسر پلیس دانشگاه تمپل در حین انجام وظیفه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد – و ترس مداوم از خشونت در محله شمال فیلادلفیا که معبد در آن واقع شده است وب سایت معبد و یک مقاله در Inside Higher Ed.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/735507206/0/law/legal-news/