رتبه‌بندی اخبار ایالات متحده در سال‌های 24-2023 منتشر و رسمی شد


سرانجام، گزارش بسیار مورد انتظار US News & World Report “بهترین دانشکده های حقوقرتبه‌بندی‌ها با روش‌شناسی اصلاح‌شده، چندین مدرسه که ۲۰ نقطه یا بیشتر را جابجا کرده‌اند و داده‌های ۶۳ مدرسه‌ای که از مشارکت فعال خودداری کرده‌اند، منتشر شده است.

US News رتبه بندی اولیه T14s را در 11 آوریل و پس از آن منتشر کرده بود آن را لغو کرد 10 روز بعد


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/740012402/0/law/legal-news/