شرکت مدیریت اسناد iManage می گوید سرمایه گذاری رشد استراتژیک را از Bain Capital گرفته است


شرکت مدیریت اسناد من مدیریت می کنم سرمایه گذاری رشد استراتژیک از فرصت های فناوری Bain Capital به منظور تسریع رشد ارگ،ک و ادامه تکامل پلتفرم مبتنی بر ابر خود، امروز گفت.

این یک سرمایه گذاری اقلیت است و iManage تحت رهبری تیم مدیریت موجود به رهبری مدیر عامل و هم بنیانگذار آن به فعالیت خود ادامه خواهد داد. نیل آرائوخو.

این شرکت در بی،ه‌ای اعلام کرد: «سرمایه‌گذاری اقلیت توسط Bain Capital Tech Opportunities به iManage کمک می‌کند تا بر نقش مهم فزاینده‌ای که ایفا می‌کند، سازمان‌های دانش‌بنیان را قادر می‌سازد تا به طور مولد کار کنند، حاکمیت اطلاعات را بهبود ببخشند، گردش کار را بهینه کنند و به طور یکپارچه همکاری کنند.»

آرائوجو گفت که این سرمایه‌گذاری «لحظه‌ای غرورآفرین و محوری در تاریخ iManage» و «گواهی بر قدرت ،ب‌وکار فعلی ما و فرصت بالقوه برای رشد و تأثیر ماندگار است».

آرائوجو گفت: «Bain Capital تجربه زیادی را به ارمغان می‌آورد که از مقیاس‌پذیری چشم‌انداز ما پشتیب، می‌کند و ما را قادر می‌سازد تا مسیر رشد فوق‌العاده خود را تسریع کنیم و در عین حال بر نیازها و آرزوهای مشتریان خود تمرکز کنیم.» “من واقعاً برای آینده هیجان زده هستم زیرا ما همچنان به انجام ماموریت خود برای تغییر، توانمندسازی و حمایت از نحوه انجام کار کارگران دانش ادامه می دهیم.”


در فهرست راهنمای فناوری حقوقی LawNext درباره iManage بیشتر بیاموزید.


iManage می گوید مشتریانش بیش از 4000 سازمان حقوقی، حسابداری و خدمات مالی در بیش از 65 کشور را در بر می گیرند.

فیل مایک،، یکی از همکاران، گفت: «نیل و تیم مدیریتی او کار برجسته‌ای را انجام داده‌اند که مدیریت iManage را به یک رهبر جه، تبدیل کرده است، و به سازمان‌های پیشرو جهان در مدیریت کارآمدتر اسناد و ایمیل کمک می‌کند و در عین حال از دارایی‌های اطلاعاتی حیاتی محافظت می‌کند، ا،امات نظارتی را برآورده می‌کند و گردش کار را بهبود می‌بخشد». شریک در Bain Capital Tech Opportunities.

«مقیاس سرمایه‌گذاری ما منع،‌کننده اعتقاد ما به تیم iManage، چشم‌انداز و رویکرد مشتری‌محور آن‌ها است، و ما هیجان‌زده هستیم که با نیل و تیم همکاری کنیم تا به تعمیق و گسترش تجربه محصول و ادامه خدمت به فرصت‌های موجود و جدید بازار کمک کنیم. ”

همانطور که در مصاحبه ای در سال 2021 با آرائوخو نقل کردم، پس از او و رفیق محمدی iManage را در سال 1995 تأسیس کرد و در سال 2003 توسط Interwoven به مبلغ 171 میلیون دلار ،یداری شد. در سال 2009، Autonomy Interwoven را به مبلغ 775 میلیون دلار ،یداری کرد و سپس در سال 2011 هیولت پاکارد Autonomy را به قیمت 11.1 میلیارد دلار ،یداری کرد و iManage را در این معامله به دست آورد.

متأسفانه، برای اچ‌پی، ،ید Autonomy به دلیل نادرست‌های حسابداری ادعایی توسط Autonomy به یک ش،ت تبدیل شد که منجر به دعوی قضایی و کاهش نزدیک به 8.8 میلیارد دلار از قیمت ،ید شد.

در میان این آشفتگی، رهبری iManage توانست شرکت و تجارت آن را از HP ب،د. بنیانگذاران Araujo و محمدی به ترتیب به ،وان مدیر عامل و دانشمند ارشد به نقش‌های رهبری برتر بازگشتند و بر روی تقویت مجدد محصول اصلی داخلی و راه‌اندازی مجدد محصول ابری خود کار ،د، کاری که در سال 2016 به ،وان iManage Cloud انجام داد.

از آن زمان، چندین ،ید کلیدی از جمله شرکت هوش مصنوعی بریت،ا RAVN Systems در سال 2017 و شرکت مدیریت معاملات حقوقی انجام داده است. بستن پوشه ها در سال 2020

(خلاصه را ببینید ویدئوی آزمایشی iManage بستن پوشه ها در فهرست راهنمای فناوری حقوقی LawNext.)


منبع: https://www.lawnext.com/2023/04/do،ent-management-company-imanage-says-it-has-taken-strategic-growth-investment-from-bain-capital.html