پیش از منحنی: چگونه یک سال تغییر عظیم می تواند بر تنوع در نسخه حقوقی تأثیر بگذارد


به Ahead of the Curve برگردید. من کریستین چارنوسکی، گزارشگر آموزش حقوقی Law.com هستم و میزبان شما برای نگاهی به نوآوری و تحولات قابل توجه در آموزش حقوقی این هفته خواهم بود.

این هفته، ما در حال تجزیه و تحلیل هستیم که ممکن است مدارس حقوق به صورت آزمایشی اختیاری شوند و دانشکده‌های حقوقی که از رتبه‌بندی آموزشی US News خارج می‌شوند چه تأثیری بر تنوع بخشیدن به حرفه وکالت دارند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/721909274/0/law/legal-news/