دادگاه منطقه ای مسئولیت پزشکی را در دعوای اعدام اشتباه اعمال کرد، قوانین مصونیت را در نظر نگرفت، دادگاه عالی ایالتی یافته است


دادگاه عالی استیناف ویرجینیای غربی اخیراً اعلام کرد، یک دادگاه مداری در رد درخواست بیمارستان دانشگاه ویرجینیای غربی برای قضاوت اجمالی در مورد یک پرونده مرگ اشتباه به دلیل عدم اعمال قو،ن هیئت مدیره ریسک و بیمه ویرجینیای غربی توسط قاضی اشتباه کرد.

املاک برایان موریس یک شکایت غیرقانونی اعدام علیه دو پزشک تنظیم کرد: دکتر آلیسون تادروس، پزشک دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیای غربی، و دکتر راشل پولینسکی، یک پزشک مقیم. موریس مدعی شد که پزشکان باید علائم تشریح احتمالی آئورت موریس را تشخیص می‌دادند و برای جلوگیری از مرگ او دستور تصویربرداری یا جراحی بیشتری را می‌دادند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/734450582/0/law/legal-news/